JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV DIGITALIZACIJE PRODAJNIH POTI TER PREDSTAVITVENIH IN TRŽENJSKIH GRADIV ZA PROMOCIJO NA TUJIH TRGIH (JPTT2020-COVID19/380/220)

Naziv operacije: Optimizacija - IME d.o.o. Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti.

Opis operacije: Podjetje je v okviru operacije tehnično in vsebinsko optimiziralo 4 spletne trgovine za tuji trg: jessyss.hr, jessyss.de, jessyss.sk in jessyss.cz z namenom doseganja višjega rangiranja v spletnih brskalnikih in s tem povezane krepitve mednarodnega poslovanja ter blažitve posledic epidemije virusa COVID-19. V okviru operacije je bil vzpostavljen tudi sisitem sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih kanalov Facebook-a in Google-a.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Višina subvencije znaša 5.000 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si.

EKP sklad za egionalni razvoj Spirit SlovenijaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo